השבתת AdBlock


AdBlock


1. מצא את סמל AdBlock שליד שורת הכתובת ופתח את התפריט.

2. לחץ על הפריט "אל תפעיל בדפי התחום הזה" ואשר את הפעולה על ידי לחיצה על "אל תכלול".


AdBlock Plus


1. מצא את סמל AdBlock Plus בשורת הכתובת של הדפדפן ופתח את התפריט.

2. פשוט בטל את הסימון של "מופעל באתר זה", הטקסט ישתנה ל"מושבת באתר זה", וסמל התוכנית יהפוך לאפור.