ביקורת צבאית
השליח הסיני: השגת שלום באוקראינה אפשרית רק על ידי עצירת אספקת הנשק המערבית לקייב

השליח הסיני: השגת שלום באוקראינה אפשרית רק על ידי עצירת אספקת הנשק המערבית לקייב

Похоже, что все усилия киевского режима, направленные на то, чтобы добиться урегулирования украинского кризиса согласно своей "мирной инициативе" не находят поддержки со стороны...