ביקורת צבאית
תודה שנולדת!

תודה שנולדת!

מוקדש לדור של אלה שאבותיהם נלחמו במלחמה הפטריוטית הגדולה...
יותר זמן לא יקפיא את הדם

יותר זמן לא יקפיא את הדם

הוותיקים האחרונים בשנת יום השנה לניצחון תחגוג ורה איבנובנה וסילייבה את יובל המאה שלה...