מאפיינים של פגיעה בפיצוץ מוקשים

מאפיינים של פגיעה בפיצוץ מוקשים

כאשר קליע מתפוצץ בסמיכות לאדם או פיצוץ מגע במוקש אנטי-אישי, המכה ההרסנית העיקרית לגוף נוצרת על ידי גל עוצמתי של תוצרי פיצוץ גזים...