ביקורת צבאית
קוואדקופטר ויקטורי

קוואדקופטר ויקטורי

מספר נושאים מעשיים הקשורים להכנת קוואדרוקופטרים לשימוש קרבי, וכן תיאום פעולות בין ארגוני מתנדבים המעורבים בהכשרה כזו בעורף...