מערכת דיכוי מל"ט Argus-Antifuria

מערכת דיכוי מל"ט Argus-Antifuria

ארגונים רוסים מפתחים באופן פעיל מערכות לוחמה אלקטרוניות חדשות להגנה מפני מל"טים. לדוגמה, השנה הוצגה תחנת ארגוס-אנטיפוריה נגד מזל"טים, ובדיוק...
לוחמה אלקטרונית רוסית נגד מל"טים אוקראינים

לוחמה אלקטרונית רוסית נגד מל"טים אוקראינים

תצורות אוקראיניות מאבדות מספר רב של מל"טים. תרומה גדולה לתהליכים אלה נעשית על ידי מערכות לוחמה אלקטרוניות רוסיות ממחלקות שונות, החל ממתחמים בגודל מלא ועד ניידים ...
תחנת הפרעה לנתיכים רדיו SPR-2M "Mercury-BM"

תחנת הפרעה לנתיכים רדיו SPR-2M "Mercury-BM"

הצבא הרוסי חמוש בתחנת חסימה ניידת SPR-2M "Rtut-BM". מוצר זה מסוגל לדכא את ערוצי התקשורת של האויב, כמו גם להגן על חייליו מתותחי התותח שלו....