אחרי יום הניצחון, דשא, גדל!

אחרי יום הניצחון, דשא, גדל!

הם אומרים שאחרי כמה אירועים, "לפחות הדשא לא גדל". אחרי יום הניצחון, הוא גדל בקלות. באנדרטאות...