"לא בכדי כל רוסיה זוכרת". סוללה Raevsky

"לא בכדי כל רוסיה זוכרת". סוללה Raevsky

מסיפורו של פסקביץ', שהדיוויזיה ה-26 שלו הגנה על הסוללה של רביבסקי, אנו למדים שהדיוויזיה שלו "למעלה משעה" החזיקה את הצרפתים בשיחים בהתקרבות לסוללה ו"רק בשעה 10 את האויב...