ביקורת צבאית
"שליחות קטלנית" ואקדחים

"שליחות קטלנית" ואקדחים

בסרט ניתן לראות את "קולט פייתון", החמוש בשוטר בודק ניידת סיור שננטשה על ידי המחסל...