ביקורת צבאית

אוקראינה כמגרש אימונים לגלובליסטים

92
אוקראינה כמגרש אימונים לגלובליסטים

תהליכי השפלה של מוסדות המדינה והציבור, התעשייה עתירת הידע, התחום החברתי ואובדן הריבונות הנמשכים כבר שנים רבות באוקראינה אינם מתרחשים מעצמם. הבירה הטרנס-לאומית המרוכזת בארה"ב ובבריטניה מרגע עצמאותה של אוקראינה מיישמת בכוונה את התוכנית של גלובליסטים עולמיים שם לפיתוח מנגנונים להכפיף מדינות ועמים לאינטרסים שלהם.


האינטרסים של הגלובליסטים מציבים את המשימה ליצור סדר עולמי חדש שבו מפולסת חשיבותן של מדינות הלאום, והאוכלוסייה כולה מחולקת לשלוש שכבות - אדוני העולם, מנהלי השטחים שמונו על ידם, וה שאר המסה הנשלטת המגשימה את רצון הבעלים.

עקרונות הסדר העולמי העתידי מבוססים על כפיפות של טריטוריה מסוימת (מדינות לשעבר) לאינטרסים שלהן, הכנסת רעיונות של ערכים "אוניברסליים" להמונים, דיכוי התודעה העצמית הלאומית עם הקדמה ו לגליזציה של רעיונות של בגידה באינטרסים לאומיים ויצירת שטחי מנדט שיכולים רק לגדל מוצרים חקלאיים ולחלץ משאבים שמביאים רווח מובטח לבעלים.

נציג הגלובליסטים, קלאוס שוואב, בפורום דאבוס האחרון, ארז את כל זה בעטיפה יפה של הכנסת טכנולוגיות חדשות, צמצום צריכה עודפת של המעמד השליט וסיפקה לאוכלוסייה את כל הדרוש. ולשם כך, כולם חייבים להעביר מרצונם את ניהול החברה לידיים של גלובליסטים.

העבודה בכיוון זה נמשכת כבר זמן רב, ואלמנטים של טכנולוגיה מפותחים במדינות בודדות, אחת מהן היא אוקראינה, שהפכה למעין מגרש ניסויים לשליטה בטכנולוגיה ובמנגנונים להפיכת מדינות ועמים וסאלים צייתנים של מבצעים.

היישום של טכנולוגיה זו כולל מספר שלבים:

- היווצרות של האליטה קומפרדור ומבני כוח;

- קיפוח הִיסטוֹרִי זיכרון וכפיית ערכים זרים;

- שיעבוד כלכלי;

- צמצום האוכלוסייה;

- שלילת הריבונות והסובייקטיביות של המדינה.

היווצרות של אליטת הקומפרדור


כל השלבים הללו נבדקו ויושמו בהצלחה באוקראינה. המשימה העיקרית של המערב בשלב הראשון הייתה הקמת אליטה קומפרדור והעלאתה לשלטון. הזרעים הללו נפלו על קרקע פורייה, האליטה הפוסט-סובייטית ביקשה להמיר כוח להון ומכרה כל מה שניתן למכור בזעם, תוך גירוי היווצרות של חמולות אוליגרכיות. על ההזדמנות לשדוד את המדינה ללא עונש ולשמור על הונם, האליטה והאוליגרכיה מילאו בצניעות את כל משאלותיהם של הגלובליסטים, ובנו מערכת פוליטית שלא מספקת אינטרסים לאומיים, אלא חמולים וגלובליסטים.

האליטה הלאומית באוקראינה לא התגבשה, הניסיונות של הלאומנים הגליציים לקחת את השלטון לידיים לא צלחו, והאליטה הקומפראדורית והאוליגרכיה אימצו את האידיאולוגיה של הלאומיות הגליצינית ותחת הרוטב שלה בנו בהצלחה מדינה למען הצריכה שלהם, מכפיפה אותה בהדרגה למערב.

שלילת זיכרון היסטורי


על מנת לבנות חברה צייתנית ונשלטת, אוצרים אמריקאים ואליטת הקומפרדור פתרו את בעיית השליטה והמניפולציה של מוחות האוכלוסייה. מאז אוקראינה נתפסה בכל העולם כחלק מהעולם הרוסי, כמידע נשק נעשה שימוש בשיטות כדי לשלול מהאנשים זיכרון היסטורי ועבר היסטורי משותף עם רוסיה. תושבי אוקראינה נאלצו להפסיק להרגיש חלק מהעולם הרוסי ולתפוס אותו כעוין.

בעזרת מכונת התעמולה הממלכתית, ההיסטוריה של העם עוותה, מיתוסים על בלעדיות של "האומה האוקראינית" הושקו, הוכח שהרוסים והאוקראינים הם עמים שונים ותמיד היו עוינים זה עם זה. במקום ערכים מסורתיים, נכפו ערכים מערביים זרים ו"אוניברסליים", הושגשו הישגי העם וגיבוריו ובמקום נכפו בוגדים ומשתפי פעולה.

כדי לפלג את העם, הוצגה בכוונה האידיאולוגיה הניאו-נאצית של עליונות "האומה האוקראינית" והעם הרוסי הושפל בכל דרך אפשרית - "שיכור, תוקפן, בטלן וכו'", פסבדו- הדת ה"אוקראינית" האורתודוקסית נכפתה וחלק אחד מהמאמינים הועמד נגד חלק אחר.

הוכח ההכרח בבניית מדינה חד-אתנית, הפועלת רק עבור האוקראינים וצריכה להיות כפופה להחייאת רוחם של האבות הקדמונים שלחמו נגד "השעבוד" על ידי רוסיה. מבחינה חקיקתית נחקק דה-קומוניזציה ודה-רוסיפיקציה, והרס כל מה שמזכיר את התקופה ההיסטורית המשותפת הזו. כל תעמולה, למעט קידום האוקרונזיזם, דוכאה קשות, וכל התנגדות נאסרה. במקביל, אוקראינה עוצבה מחדש לאנטי-רוסיה, ונוצר קרש קפיצה בשטחה כדי להפעיל לחץ על רוסיה.

התוצאות לא איחרו לבוא, החברה גלשה בהדרגה לתפיסה פרימיטיבית של העבר והמציאות, חלוקה ל"אנחנו ואויב", דחיית דעות חלופיות ודיכוי נושאיה. הכל הסתיים במלחמת אזרחים ובשנאה עזה בין האזורים, שהפיוס ביניהם אינו אפשרי עוד.

השפלה כלכלית


בהתאם לאסטרטגיית הגלובליסטים, במונחים כלכליים, אוקראינה צריכה להפוך למקור לייצור חקלאי, למיקומן של תעשיות מסוכנות, למזבלה לסילוק פסולת רעילה ולמקור כוח אדם זול. לשם כך אמור היה להרוס את כל הפוטנציאל התעשייתי ההיי-טק שירש מברית המועצות, רק חומרי הגלם ומגזרי העיבוד של המשק אמורים להישמר, נבנו מאגרי פסולת גרעינית, התקבלה חקיקה בנושא מכירת קרקעות. , ועל מנת להאט את ההתקדמות הטכנולוגית יש להכניס "אנרגיה ירוקה" אשר אינה מסוגלת בשל יעילות נמוכה לספק לצורכי המדינה משאבי אנרגיה.

כל זה הושג בהצלחה, אוקראינה הפכה ממעצמה תעשייתית היי-טקית לתוספת חומר גלם של המערב, שם הדגש העיקרי הוא על גידול מוצרים חקלאיים. המדינה חיה בעיקר מהלוואות חיצוניות ומאכילת שרידי המורשת הסובייטית. במהלך שנות העצמאות לא נבנה מפעל אחד בעל רמה גבוהה של ערך מוסף, והסובייטיים נהרסו, שבקשר אליו לא היה צורך במומחים מוסמכים ביותר באוקראינה. במסגרת תוכנית זו נהרסה בכוונה מערכת בית הספר וההשכלה הגבוהה, וגם מוסדות חינוך להכשרה מקצועית נהרסו.

ירידה באוכלוסייה


למדינה כזו צריך רק עובדים בעלי כישורים נמוכים ואין צורך לחנך אותם.

על מנת לחנך אזרחים נחותים וטיפשים ולגבש את תפיסת עולמם ה"נכונה" הושמדה בכוונה מערכת החינוך הסובייטית, המספקת ידע בסיסי על המדעים. בהתאם לרפורמה בבית הספר צומצם מספר מקצועות החובה מ-22 ל-9, וכעת פיזיקה, גיאוגרפיה, אלגברה, כימיה ואחרים אינם נלמדים בנפרד, אלא משולבים בתכניות "טבע ואדם", "אדם ואדם". העולם", "ספרות" וכו' .פ. לדוגמה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אסטרונומיה וגיאוגרפיה שולבו למקצוע אחד "אדם וטבע".

המדינה הייתה זקוקה לאזרחים שלא היו מסוגלים לנמק, אלא מבצעים הממלאים פקודות ללא עוררין, מוכנים לעבודה פיזית, אך היו יותר מדי מהם לשטח זה, ונדרשת תוכנית מיוחדת לצמצום אוכלוסין.

כדי לצמצם את עודפי האוכלוסייה, הושקו מספר מנגנונים וטכנולוגיות חברתיות שהובילו ליציאה טבעית והכחדה של האוכלוסייה. הרס התעשייה הסובייטית ומניעת בניית מפעלים חדשים הביאו לצמצום חד במקומות העבודה, בעיקר בעלי כישורים גבוהים, והאוכלוסייה נאלצה לעזוב את בתיה בחיפוש אחר עבודה. כדי להעצים את התהליך הזה, אימץ האיחוד האירופי חקיקה פראית בנושא כניסה ללא ויזה למדינות האיחוד מאוקראינה, כאילו כדי לשלב את המדינה והאוכלוסייה במבנים אירופיים. האוכלוסיה המרומתת אפילו לא חשבה על נסיעה לאירופה, הכי כשירים - מיהרו לשם בצורה מסיבית כדי להרוויח כסף ככוח העבודה הכי לא מיומן.

מנגנון נוסף לצמצום האוכלוסייה היה המדיניות הממוקדת של המדינה לייקר את עלות הדיור והשירותים הקהילתיים ובמקביל לצמצם את ההוצאה החברתית ואימוץ חקיקת פנסיה קניבליסטית, אשר מציבה קטגוריות משמעותיות של האוכלוסייה הלא מוגנת מעבר לסף של הישרדות.

המצב הדמוגרפי הושפע לרעה מהמדיניות ארוכת הטווח של ייעול והרס של מערכת הבריאות במסווה של "הרפורמה של דוקטור מוות", שהובילה לחוסר אפשרות של רמת טיפול רפואי ראויה והביאה להפחתה בתוחלת החיים.

לאותה מטרה מוזנים לאוכלוסיה מזונות מתוקנים בעלי מאפיינים מפוקפקים ומתקיימת תעמולה מועצמת של קהילות להט"ב המוציאות מכלל יצירת משפחה מלאה והמשך כנה. כל זה הוביל לכך שעכשיו אוקראינה נמצאת במקום הראשון באירופה מבחינת ירידה באוכלוסייה. וכמה אנשים יש עכשיו - אף אחד לא יודע בוודאות, הרשויות מנסות "בקול רם" לשתוק על כך.

השפלה של המדינה


הרחבת ותוכנית ההשפלה וההכחדה של אוכלוסיית אוקראינה המיושמת על ידי הגלובליסטים והאליטות האוקראיניות שנמכרו להם למען שחרור השטח והמשאבים מיושמת בהצלחה. המדינה מובאת למצב כאשר לא ניתן להגן על שטחה ולהגן על ידי האוכלוסייה שנותרה, היא תהיה מוכנה לקבל ולהכיר כל בעלים.

המעמד הפוליטי, מבני הכוח והאוליגרכיה שנוצרה באוקראינה בהנהגתם של אוצרים מערביים בנו מערכת פוליטית שמטרתה ליישם את הטכנולוגיה והעקרונות של אובדן הריבונות על ידי אוקראינה והעברת הפתרון של כל הנושאים הפנימיים והחיצוניים לידי מנהלים חיצוניים. .

כתוצאה מכך, אוקראינה איבדה לחלוטין את ריבונותה ואת היכולת לשלוט באופן עצמאי במדינה, מתוך נושא של חוק בינלאומי, היא הפכה לאובייקט שנשלט על ידי בני חסות של הגלובליסטים.

כמדינה עצמאית, אוקראינה כמעט מתה, האוליגרכים משלימים את העבודה "המלוכלכת" עבור שודדים עולמיים, ובמקביל ממלאים את עצמם בכסף.

יישום המשימות שהציבו הגלובליסטים כדי להפוך את אוקראינה לשטח מנדט של המערב עם ממשלה בשליטה מלאה ואוכלוסיה מאוימת ומטעה קרוב לסיומו.
מחבר:
תמונות בשימוש:
/yandex.ru
92 פרשנות
מודעה

הירשמו לערוץ הטלגרם שלנו, באופן קבוע מידע נוסף על המבצע המיוחד באוקראינה, כמות גדולה של מידע, סרטונים, משהו שלא נופל באתר: https://t.me/topwar_official

מידע
קורא יקר, על מנת להשאיר הערות על פרסום, עליך התחברות.
 1. רקטה757
  רקטה757 23 ביוני 2021 15:04
  +15
  היווצרות אליטה קומפרדור ומבני כוח;

  - שלילת זיכרון היסטורי והטלת ערכים זרים;

  - שיעבוד כלכלי;

  - צמצום האוכלוסייה;

  - שלילת הריבונות והסובייקטיביות של המדינה.
  כן כן, אחרת אצלנו בעצמנו אין דבר כזה בארצנו....לא משנה איך, אבל אם תחפור לעומק ובזהירות יותר, תמצא משהו.
  זה שונה בכמה ובכמה... ההבדל.
  בום לתקווה, ועוד יותר טוב/יותר נכון, נתחיל להילחם בזה באמת, ולא במילים.
  1. מנהיג הרדסקינס
   מנהיג הרדסקינס 23 ביוני 2021 15:14
   -3
   הסופר, בזמנו, הודח מאוקראינה, ועכשיו הוא הולך לפפסי קולה.
   אני באוקראינה עכשיו.
   האנשים זהים, יש להם אותה עבודה, יש להם אותן בעיות. והם לא יודעים, אומללים, שהגלובליסטים העולמיים בדאבוס החליטו עבורם הכל מזמן!
   1. האם 12
    האם 12 23 ביוני 2021 15:16
    +17
    אם אנשים לא יודעים משהו, זה לא אומר שה"משהו" הזה לא קיים.
    1. מנהיג הרדסקינס
     מנהיג הרדסקינס 23 ביוני 2021 15:18
     0
     אז המחבר מגלה לנו את סודות ההוויה ואת תיאוריות הקונספירציה העולמיות? אם לא תתעצלו ותחפשו את החומרים שלו, תשימו לב שכל התגליות שלו חד צדדיות ומשום מה אף אחת עדיין לא התגשמה.
     1. NICKNN
      NICKNN 23 ביוני 2021 19:36
      +8
      כאילו אנשים מתרגלים להכל, הנקודה היא שצריך לחיות. יש לי קולגות שגרים באוקראינה, כן, הם חיים, אני מתקשר, אני לא שואל שאלות פרובוקטיביות מיותרות. העיקר שהם חיים ואני באמת שמח. הנה השאלות של פרספקטיבות, כביכול, לא בטוחות... למרות שגם בזה אני לא ממש יכול להתפאר. אבל בברית המועצות הוא יכול :))
      1. אזרחי
       אזרחי 23 ביוני 2021 20:28
       +5
       גלובליסטים, אתם עדיין זוכרים היפים וסכיזמטיים עם איגודים מקצועיים לצחוק
       1. 210okv
        210okv 23 ביוני 2021 21:14
        +4
        איך zadolbali כאלה סופרים שיש לנו, כי שם.
   2. פרוטון
    פרוטון 23 ביוני 2021 15:18
    +3
    מאמרים כאלה "לצורכי הציבור" כבר הפכו לדבר שבשגרה ב-VO. לדעתי, גם בפי הטבעת 1 ו-2, גם אז זה הפך פחות מזה.
   3. רקטה757
    רקטה757 23 ביוני 2021 15:18
    +3
    בכל מקום שנותנים שמנת חמוצה, שם הוא... השתרש. מגרגרים ומלטפים.
    ושוב צריך להזכיר שכדי לחפש שבר ב... למשל בעין של שכן, צריך קודם כל ללכת למראה ולהסתכל היטב.
    1. שבתאי.מממ
     שבתאי.מממ 23 ביוני 2021 20:00
     +6
     ציטוט של rocket757
     ושוב צריך להזכיר שכדי לחפש שבר ב... למשל בעין של שכן, צריך קודם כל ללכת למראה ולהסתכל היטב.

     ובבדיקה מעמיקה יותר, מתברר שב-1992 מנתה אוכלוסיית רוסיה 148,5 מיליון ובשנת 2020 היא 146,8 מיליון.
     תודה לפוטין שלא נתן לעם הרוסי למות!
     גודלה של קרן העושר הלאומית הוא כ-2 טריליון דולר.
     השאלה שלי היא, לאיזה גודל הקרן צריכה לגדול כשהיא תשמש לרווחת הציבור?
     1. צפרדע
      צפרדע 24 ביוני 2021 00:08
      +5
      השאלה שלי היא, לאיזה גודל הקרן צריכה לגדול כשהיא תשמש לרווחת הציבור?

      וזה עדיין בשימוש היום. פשוט אין מספיק לכולם....
     2. רקטה757
      רקטה757 24 ביוני 2021 08:52
      0
      אין תשובה קלה... אבל קשה להסביר מה הפואנטה. כבר מזמן החלטנו בעצמנו מי אשם ומי לא... קשה לנער את הביטחון הזה.
    2. זוחלים
     זוחלים 24 ביוני 2021 00:33
     +3
     ציטוט של rocket757
     בכל מקום שנותנים שמנת חמוצה, שם הוא... השתרש. מגרגרים ומלטפים.
     ושוב צריך להזכיר שכדי לחפש שבר ב... למשל בעין של שכן, צריך קודם כל ללכת למראה ולהסתכל היטב.

     יש מילים כאלה בכתבה -----
     .....צמצום צריכה עודפת של המעמד השליט.....
     יש משהו לא בסדר במשפט הזה. או שהכל לא בסדר? שוואב מדבר על כך שאוכלוסיית המדינות צריכה להפחית את הצריכה, לא המעמד השליט.
     1. רקטה757
      רקטה757 24 ביוני 2021 08:53
      -1
      ציטוט של Reptilian
      יש משהו לא בסדר במשפט הזה. או שזה לא נכון

      כותב כפי שנאמר לו, ועל כך ישולם לו מי שבשבילם הוא עובד.
      1. זוחלים
       זוחלים 24 ביוני 2021 09:27
       +1
       ציטוט של rocket757
       ציטוט של Reptilian
       יש משהו לא בסדר במשפט הזה. או שזה לא נכון

       כותב כפי שנאמר לו, ועל כך ישולם לו מי שבשבילם הוא עובד.

       hi אני לא חושב? הרי קראתי בלילה, זה מיד תפס את עיני... קראתי את זה שוב, אני זוכר טוב יותר, אני אנסח מה יש לשוואב שם. ..אז אני אכתוב עוד.
       1. רקטה757
        רקטה757 24 ביוני 2021 10:47
        +1
        החווה הקיבוצית היא "התנדבותית"!!! אבל "חקלאים בודדים" עדיין נפגשים וקוראים אותם... בדרכים שונות. מישהו מעניין, בעוד אחרים נסחפים אל מעבר לאופקים של הסביר.
        אני לא כותב על אף אחד ספציפי, אלו מחשבות כלליות.
        לדון במישהו ספציפית, לתלות תוויות, רק למי שאני באמת קורא, מבין ו....
        1. זוחלים
         זוחלים 24 ביוני 2021 11:05
         +2
         אהבתי כמה מאמרים של המחבר הזה, כמה פספסתי, אני צריך את זה יותר בזהירות, כבר היו די הרבה דיונים על ספרו של שוואב ברשת.
         1. זוחלים
          זוחלים 24 ביוני 2021 11:44
          +2
          מה לא ברור לגבי שוק התוצרת החקלאית, בתור האוקראיני היחיד אולי צודק המחבר, אבל האם מדינות המערב קונות? אחרי הכל, השוק האירופי דורש התרחבות, קונים חדשים .... מוצרים חקלאיים של הלא-בלטים אינם מעניינים, זכרו את השרימפס הבלארוסי.
        2. זוחלים
         זוחלים 24 ביוני 2021 12:14
         +1
         מה שמעניין אותי הוא שהמערב הגלובליסטי ממציא "מורים" שונים, או גרטה או שוואב, שמנסים לכפות את השטויות שלהם על כולם. שוואב הוא איש עשיר, אז זה מצחיק ממנו על חיסכון וצריכה מאופקת לכולם, על לא להצמיח את הכלכלה.אסטרטגיה של NOT צמיחה, קריאה לצמצום, צמיחה היא ההיפך, כלכלה באיכות מופחתת
         עם זאת, אנשים עשירים, הטופ, לא יצמצמו את הצריכה שלהם, הם ימשיכו לטוס במטוסים פרטיים, (שומרי סביבה על יאכטות יקרות) ויאכלו ביוקר.
         שוואב מביא את הדוגמה של החיים בפטגוניה כחיים אידיאליים בארץ קשה. כמובן, זה עבור רוב האנשים האחרים, אבל העליון ימשיך כמו קודם.
         1. רקטה757
          רקטה757 24 ביוני 2021 12:41
          +1
          ציטוט של Reptilian
          החלק העליון ימשיך כמו קודם.

          החברה הנוכחית אינה הוגנת, כביכול... העולם אינו הוגן.
          בהרבה מקרים אנשים עצמם לא מחליטים כלום ובשום אופן לא... אבל הכל נגמר כשזה קורה ומה שקורה אחר כך תלוי בהם.
          1. זוחלים
           זוחלים 24 ביוני 2021 12:52
           +1
           ציטוט של rocket757
           .....החברה הנוכחית לא הוגנת, כביכול... העולם לא הוגן......
           בהזדמנות זו התבטא השוואב שכתוצאה מרעיונותיו, הפער בין העניים לעשירים יגדל. באופן זמני .דורות 2-3, למען העתיד חיים צנועים טובים חחח (סרקזם). כאילו, לסבול קשיים מאוד חזקים, אבל עבור הנכדים זה יהיה כמו בפטגוניה. או נינים. עד אז, אף אחד לא יידע על חיים טובים יותר, וכולם יחיו הרבה יותר גרועים מעכשיו (טוב, חוץ מהחלק העליון)
           1. רקטה757
            רקטה757 24 ביוני 2021 13:15
            +2
            הם עדיין אוהבים "להתפלסף" על שלום וצדק... לשבת בחדרים נפרדים של מסעדות יקרות, עם כוס/כוס יין אוסף/קוניאק.
           2. זוחלים
            זוחלים 24 ביוני 2021 13:30
            +1
            הסיסמאות וההבטחות האלה מזכירות לי שכאשר הרסתי את הסוציאליזם תחת הסיסמה
            יותר סוציאליזם!!!
            , היו קריאות לסבול טיפול בהלם במשך שנה, שנתיים, שלוש, ואז הכל יסתדר. הייתי אז קטן
            ציטוט של rocket757
            הם עדיין אוהבים "להתפלסף" על שלום וצדק... לשבת בחדרים נפרדים של מסעדות יקרות, עם כוס/כוס יין אוסף/קוניאק.

            או בדאבוס wassat לצחוק פורום
           3. רקטה757
            רקטה757 24 ביוני 2021 14:29
            +1
            ציטוט של Reptilian
            או בפורום דאבוס

            ולא אכפת לנו, איפה הם יושבים ומשתוללים?
            מבחינתם חשובה חשיבותם ביחס לכולם, ולא אחריותם לענייניהם....
           4. זוחלים
            זוחלים 24 ביוני 2021 14:55
            +1
            הנה מה שמעניין אותי --- הם מכופפים את הקו שלהם, ואז הם יבואו עם חום, ואז הם יבואו עם שבעבה מדעית. יש לו כמה ספרים שהוזמנו על ידי צמרת המערב, למרות המשפטים הגרנדיוטיים היפים, יש סתירות כדי להסתיר את רצונותיהם של העשירים ביותר.סיסמאות אלו לא מאוד מקובלות, אבל הן ממשיכות.
           5. רקטה757
            רקטה757 24 ביוני 2021 15:08
            0
            העליונים אוהבים הצדקות, מדעיות וכך, לאכזב אותם על מעשיהם!
            היו מעט תיאוריות, "עבודות מדעיות", כל מיני... הם לא חוסכים בכסף כשהם צריכים אותו, הם רוצים אותו... אבל הם תמיד ימצאו בעלי מלאכה מוכשרים, אך חסרי עקרונות, לעסק הזה, קנה את זה !
           6. זוחלים
            זוחלים 24 ביוני 2021 15:24
            0
            פוטין ושי הוזמנו לדאבוס השנה, באינטרנט.
            פוטין לא נקרא לאחר 2009, וגם שי לא נקרא במאה הזו. למה הם היו צריכים אותם???
           7. רקטה757
            רקטה757 24 ביוני 2021 15:50
            +1
            כן, הם לא הולכים לשם, והשביל הזה הולך ונהיה תלול יותר....
           8. ולדימיר מושקוב
            ולדימיר מושקוב 24 ביוני 2021 18:22
            -1
            מעידה: כתב יורי מיכאילוביץ' אפוחטין בהחלט מאמר נכון ומדויק! הוא פשוט הצליח מאוד מאופק ולא אמר את הדבר החשוב ביותר: אוקראינה נאנחת תחת העול האמריקאי/מערבי/בנדרה!

            אם כי, כמובן, כמה אופורטוניסטים שרגילים להתחבר אליהם כל כוח, ועכשיו טוב בפנים בנדרה אוקראינה. והם חיים טוב, מתוק ומתגלגלים, טסים לחו"ל בלי בעיות.
   4. רגיל בסדר
    רגיל בסדר 23 ביוני 2021 15:31
    +2
    ציטוט: מנהיג האדומים
    הסופר, בזמנו, הודח מאוקראינה, ועכשיו הוא הולך לפפסי קולה.
    אני באוקראינה עכשיו.
    האנשים זהים, יש להם אותה עבודה, יש להם אותן בעיות. והם לא יודעים, אומללים, שהגלובליסטים העולמיים בדאבוס החליטו עבורם הכל מזמן!

    ברכות. האיש הקטן מרוויח את לחמו. מה אני יכול להגיד?!
    נ.ב. עדיין לא הוצאת להורג על ידי האוקרוגסטאפו בגלל השפה הרוסית? לצחוק
    1. מנהיג הרדסקינס
     מנהיג הרדסקינס 23 ביוני 2021 15:38
     0
     אתה יודע, לא! "נסחף", כמו בפעמים הקודמות! באופן כללי, דיבור רוסי בקייב נשמע לעתים קרובות למדי. בעיקר מאנשים בני 35+.
     הנה, אני הולך. אני אוסף חומר. תראה, אני אולד מאמר. אבל לא כמו זה - אני מקווה שזה יתברר בצורה אובייקטיבית יותר.
     1. רגיל בסדר
      רגיל בסדר 23 ביוני 2021 15:39
      +2
      ציטוט: מנהיג האדומים
      אתה יודע, לא! "נסחף", כמו בפעמים הקודמות! באופן כללי, דיבור רוסי בקייב נשמע לעתים קרובות למדי. בעיקר מאנשים בני 35+.
      הנה, אני הולך. אני אוסף חומר. תראה, אני אולד מאמר. אבל לא כמו זה - אני מקווה שזה יתברר בצורה אובייקטיבית יותר.

      עדיף ללכת לאזור אודסה. נאום הרוסי - 55%. ובכן, מה המקומות? שאבו, זאטוקה, וילקובו וכו'.
      1. מנהיג הרדסקינס
       מנהיג הרדסקינס 23 ביוני 2021 15:44
       +2
       ביקרתי פעם בקרולינו-בוגז, זאטוקה וסרגייבקה.
       היינות שם היו ממש מצוינים. אני זוכר במיוחד את "הנסיך השחור". סוג של טארט, חצי מתוק. הם עדיין מייצרים את זה? ניתן לרכוש?
       1. רגיל בסדר
        רגיל בסדר 23 ביוני 2021 15:50
        -2
        ציטוט: מנהיג האדומים
        ביקרתי פעם בקרולינו-בוגז, זאטוקה וסרגייבקה.
        היינות שם היו ממש מצוינים. אני זוכר במיוחד את "הנסיך השחור". סוג של טארט, חצי מתוק. הם עדיין מייצרים את זה? ניתן לרכוש?

        יהיה רצון, הכל קיים. אולי ניפגש. למרות שיש לי חופשה בספטמבר ((
       2. חתול_קוזיה
        חתול_קוזיה 24 ביוני 2021 04:32
        +3
        ברוסית, המילה הנכונה היא "באוקראינה", לא "באוקראינה". אתה גר ברוסיה? באורל או במזרח הרחוק? או אולי בג'מייקה?
        1. מנהיג הרדסקינס
         מנהיג הרדסקינס 24 ביוני 2021 05:59
         -7
         ההערה שלך מוכיחה התבססות בעניין הזה.
         ואכן, אני נמצא כעת בשטחה של אוקראינה וכאן הרוב (בעיקר הצעירים) אומרים "באוקראינה".
         הסתכלתי באינטרנט. הקידומת "על" משמשת באופן מסורתי בלבד. "B" מותר ואינו נחשב לשגיאה.
         1. חתול_קוזיה
          חתול_קוזיה 24 ביוני 2021 09:32
          +3
          אתה גר במוסקבה? או בפטרבורג?
          הסתכלתי באינטרנט. הקידומת "על" משמשת באופן מסורתי בלבד. "B" מותר ואינו נחשב לשגיאה.

          כשהיית בבית הספר, כתבת הכתבה "באוקראינה"?
          ואכן, אני נמצא כעת בשטחה של אוקראינה וכאן הרוב (בעיקר הצעירים) אומרים "באוקראינה".

          בתנועה, הם אפילו יכולים לומר "באוקראינה". וכאן אתה כותב ברוסית לפי כללי השפה הרוסית.
          1. מנהיג הרדסקינס
           מנהיג הרדסקינס 24 ביוני 2021 10:33
           -6
           מלכתחילה בלבלת אותי עם מישהו - רעת חזירים עם מישהו אחר ותחטט אותו.
           בהמשך, למי שנמצא על הרכבת המשוריינת, אחזור על כך שהכללים המודרניים "באוקראינה" אינם נחשבים כטעות.
           שלישית, אני לא יודע מה גילך - אולי אתה עדיין "יאט" מצאת, אבל, כנראה, שרדת את השינוי הזה. הכל זורם, הכל משתנה. סטלינגרד - וולגוגרד, לנינגרד - סנט פטרבורג וכן הלאה.
           אז אל תלמד אותי רוסית!
           1. חתול_קוזיה
            חתול_קוזיה 24 ביוני 2021 10:42
            +2
            ציטוט: מנהיג האדומים
            מלכתחילה בלבלת אותי עם מישהו - רעת חזירים עם מישהו אחר ותחטט אותו.

            אני לא חקלאי, ובסדר, כך יהיה, עם הוד מלכותך לא רעיתי חזירים. יתרה מכך, גדלתי בסיביר, שם לא רועים חזירים.
            ציטוט: מנהיג האדומים
            בהמשך, למי שנמצא על הרכבת המשוריינת, אחזור על כך שהכללים המודרניים "באוקראינה" אינם נחשבים כטעות.

            אל תשקר. ברוסית נכון לומר "באוקראינה". "באוקראינה" נחשבת לשגיאה דקדוקית.
            ציטוט: מנהיג האדומים
            שלישית, אני לא יודע מה גילך - אולי אתה עדיין "יאט" מצאת, אבל, כנראה, שרדת את השינוי הזה. הכל זורם, הכל משתנה. סטלינגרד - וולגוגרד, לנינגרד - פиterburg וכן הלאה.
            אז אל תלמד אותי רוסית!

            אתה בטוח שאתה רוסי? ראשית, פеטרבורג, ושנית - סנט פטרבורג. הרבה פוט בוטים נצרבים מבורות של השפה הרוסית, מכיוון שהם לא יודעים לא רוסית ולא שפה.
           2. מנהיג הרדסקינס
            מנהיג הרדסקינס 24 ביוני 2021 11:12
            -5
            במיוחד בשבילך:
            אז באוקראינה או באוקראינה?" שתי האפשרויות נמצאות בטלוויזיה, אבל לכל מי שרוצה לדבר נכון, הרטמן ממליץ קודם כל לפנות להיסטוריה. "אם אתה זוכר את הקלאסיקה, אז פושקין, וטולסטוי, וצ'כוב וגוגול העדיפה את מילת היחס "in", היא מעירה. "אבל פילולוגים מסבירים זאת בעובדה שכל האצילים ידעו אז צרפתית, ואין בה מילת יחס "על" שתשמש עם אובייקטים גיאוגרפיים."

            צילום: סרגיי פיאטקוב / RIA נובוסטי
            רוסייסט מקזחסטן: השפה הרוסית היא כלי בסיסי בהבנת העולם
            בתקופה הסובייטית נהוג היה לומר "באוקראינה", אומר הרטמן, וב-1993 ביקשה ממשלת אוקראינה מהנהגת הפדרציה הרוסית להשתמש במילת היחס "ב" ביחס למדינתם. הטענה הייתה כזו: כל עוד אוקראינה הייתה חלק מברית המועצות, ביחס אליה, כאזור, היה מקובל לומר "אוקראינה". כמו בקווקז. אבל עכשיו אוקראינה הפכה למדינה ריבונית, אז יש להשתמש בשמה עם ההברה "v". כמו למשל, בנורבגיה, בגרמניה, ברוסיה.

            עם זאת, בלוגר הווידאו משוכנע שלנורמה הספרותית, מחוץ לסגנון העסקי הרשמי, עדיין יש את העילה "על". "לכן, לשתי האפשרויות יש זכות קיום, אבל מי שרוצה לדבוק בנורמה הספרותית צריך להשתמש במילת היחס "על", ומי שרוצה לרצות את האוקראינים צריך לומר "באוקראינה", מסכם הרוסי.
            זה האתר RG.RU
            לא אוקראיני, אלא שלנו. אז כפי שאתה יכול לראות, אני צודק. קצת מ. כתובת רשמית מרמזת על "in". אבל אף אחד גם לא ביטל "על". אני לא קטגורי כמוך.
            כן, ואני מתנצל בפניכם ומפני תושבי סנט פטרסבורג. איכשהו זה התקלקל.
           3. חתול_קוזיה
            חתול_קוזיה 24 ביוני 2021 11:39
            +2
            ציטוט: מנהיג האדומים
            בשנת 1993 פנתה ממשלת אוקראינה להנהגת הפדרציה הרוסית בבקשה להשתמש במילת היחס "in" ביחס למדינתם. הטענה הייתה כזו: כל עוד אוקראינה הייתה חלק מברית המועצות, ביחס אליה, כאזור, היה מקובל לומר "אוקראינה". כמו בקווקז. אבל עכשיו אוקראינה הפכה למדינה ריבונית, אז יש להשתמש בשמה עם ההברה "v". כמו למשל, בנורבגיה, בגרמניה, ברוסיה.

            איזו זכות יש לאוקראינה להתערב ולהכתיב איך הרוסים מדברים וכותבים? אולי אז הפינים צריכים לדרוש מהרוסים לכתוב את ארצם כ"Suomi"? או שהגרמנים צריכים לדרוש מהרוסים לכתוב את ארצם כ"דויטשלנד"? או שההונגרים ידרשו מהרוסים לכתוב את ארצם כ"הונגרית"? אולי אז הרוסים צריכים גם לדרוש מהאוקראינים לכתוב את המילה "רוסיה" ב-Move עם שני "ים"? האם תתמוך בדרישת הרוסים לעוות את שפתם לאוקראינים ולכתוב את המילה "רוסיה" בשתי "ים"? ניתן לראות שלא קופצים לדרישה הזו. אבל כאן אתה קופץ לדרישת אוקראינה לעוות את שפתם ברוסית. מוסר כפול כרגיל?
           4. מנהיג הרדסקינס
            מנהיג הרדסקינס 24 ביוני 2021 12:17
            -5
            אוקראינה לא מציינת, אבל הגיש בקשה. אתה מבין את ההבדל? והרשויות, כולל משרד החוץ, התקשורת הסכימה לכך, בניגוד אליכם.
            האם יש לך קומפלקסים מאיות או מהמילה אוקראינה, באופן כללי?
           5. חתול_קוזיה
            חתול_קוזיה 24 ביוני 2021 13:22
            0
            אל תכתוב שטויות:
            ציטוט: מנהיג האדומים
            קריינה לא מציינת, אבל הגישה בקשה. אתה מבין את ההבדל? והרשויות, כולל משרד החוץ, התקשורת הסכימה לכך, בניגוד אליכם.

            כלומר, פוטין או לברוב הורו למשרד החינוך לכתוב ברוסית לפי גחמותיהם של האוקראינים?
           6. Alt22
            Alt22 25 ביוני 2021 09:21
            +1
            כמובן, זה מקובל בכל מקרה, אבל יש אפשרות נכונה יותר, אנו קוראים:
      2. סלובודסקוי
       סלובודסקוי 23 ביוני 2021 17:28
       -7
       במחוז דניפרופטרובסק זה אותו דבר, אף אחד לא רודף אחרי בנים במכנסיים קצרים, וגם אף אחד לא מחזיק את השפה הרוסית. יתרה מכך, הנאצים הארורים מינו יהודי, בן ארצנו, לנשיא. ברור שאף אחד לא בחר לו, זה הכל תוכנית ערמומית של הגלובליסטים. איזה סוג של "מוצרים מתוקנים" יש לנו? לפחות תסתכל עליהם, אחרת אתה אוכל ככה ואתה לא יודע מה.
    2. אָסִיר
     אָסִיר 23 ביוני 2021 16:46
     0
     כנראה שיש נסיבות מקלות.
   5. חלוואטי
    חלוואטי 23 ביוני 2021 18:07
    +9
    ציטוט: מנהיג האדומים
    יש להם אותה עבודה, יש להם אותן בעיות.

    איזו אוקראינה מוזרה יש לך.
    באוקראינה שבה אני גר, לאנשים אין כמעט עבודה (התעשייה גוססת, עסקים קטנים/בינוניים פושטים רגל). ואנשים משתנים הרבה בגלל זה - חלקם מדוכאים, חלקם בתוקפנות. אנשים רבים זקוקים לעזרה של פסיכולוג או פסיכותרפיסט. והכי חשוב, אנשים צריכים ביטחון שמחר לפחות זה לא יחמיר. שמחר לא יזרקו אותך מדירתך בגלל הדירה המשותפת הלא משתלמת (הממשלה שוב הבטיחה להעלות אותה בשליש). וכו.
    ובאימה אנחנו מחכים לתחילת מכירת הקרקע. רוב המלחמות בתולדות האנושות החלו לחלק מחדש את השטח ("מעבר"). כאילו לא התלקחנו במלואו.
   6. Alt22
    Alt22 25 ביוני 2021 09:15
    +1
    ניסית לראות באיזו מהירות החלה אוקראינה שלך לגווע? אובדן הסובייקטיביות הפוליטית בפועל, ההכרה באוקראינה כמדינה הענייה באירופה, המקום ה-4 מבחינת שיעור ההכחדה - אלו ההישגים שלכם.

    1. סלובודסקוי
     סלובודסקוי 25 ביוני 2021 22:09
     -6
     דבר מעניין הוא הידרדרות כזו, ורמת החיים באותה פולין, הונגריה, קרואטיה גבוהה בהרבה מזו שברוסיה, למה לא?
     1. Alt22
      Alt22 29 ביוני 2021 09:16
      0
      זה מוזר, אני זוכר בדיוק על מה דיברתי על העוני וההכחדה של אוקראינה, ולא פולין ובולגריה.
      אבל מאז שהתחלת לדבר על זה, הרשו לי להזכיר לכם שרמת החיים היא לא הגורם היחיד המשפיע על תהליכים דמוגרפיים – באפגניסטן הענייה, למשל, שיעור הילודה גבוה בהרבה מאשר במדינות העשירות באירופה. עם זאת, רווחת האוכלוסייה עדיין משפיעה מאוד על שיעור הילודה, בנוסף, אפילו יותר מרמת החיים, הם מושפעים מתהליכים סוציו-אקונומיים בחברה - כשאנשים לא בטוחים לגבי העתיד, הם משתדלים שלא להביא ילדים לעולם, כלומר, במדינות רבות בגוש ורשה לשעבר ובעולם, שיעור הילודה ירד - אפילו ברוסיה.
      אבל כאשר אי הוודאות של האוכלוסייה לגבי העתיד מונחת על עוני, אבטלה, הכנסה נמוכה, הפרה מסיבית של החוק, התעמולה הממשית של הנאציזם, אובדן הריבונות והמעבר של המדינה בשליטה חיצונית של ארצות הברית, האדרת משתפי פעולה - אנחנו מקבלים את אוקראינה.
   7. התגובה הוסרה.
   8. באשי-בזוק1
    באשי-בזוק1 26 ביוני 2021 19:35
    0
    אני מזדהה, "תפחד מהדנים שמביאים מתנות" - על מי כתב הומר?
    ובכן, לאימות, מדוע חפרו האוקראינים את הים השחור, מדוע I.Kh הוא אוקראיני?
 2. נפוח
  נפוח 23 ביוני 2021 15:22
  +8
  ציטוט: מנהיג האדומים
  הסופר, בזמנו, הודח מאוקראינה, ועכשיו הוא הולך לפפסי קולה.
  אני באוקראינה עכשיו.
  האנשים זהים, יש להם אותה עבודה, יש להם אותן בעיות. והם לא יודעים, אומללים, שהגלובליסטים העולמיים בדאבוס החליטו עבורם הכל מזמן!

  כן? ומה עם המדע? מהן הטכנולוגיות המודרניות החדשות? אולי מדענים המציאו חיסון נגד קוביד? איך הענף? כמה מטוסים, ספינות בנויות?
  1. ישראל
   ישראל 23 ביוני 2021 15:56
   +5
   מה יכול להיות באוקראינה עם מדע, תעשייה, משפיל וירידה לגודל מסוים. אבל מה הקשר של "הגלובליסטים העולמיים" לזה? כאילו זו הפעם הראשונה שקורה בשטח שבו נמצאת כעת אוקראינה. עד גיל 14 היו לאוקראינה קשרים כלכליים הדוקים עם רוסיה, שאפשרו לתעשייה לעבוד (תעופה, בניית ספינות וכו'), כעת השרשראות נהרסו, ואין מאיפה להשיג חדשות. אין פטרונים באירופה.
   המחבר מצץ תיאוריות קונספירציה מאצבעו וניסה למשוך את המציאות הנוכחית, זה התברר עקום.
 3. ארבעים ושמונה
  ארבעים ושמונה 23 ביוני 2021 15:22
  -4
  מדוע השמשוניזם מתפרסם על ידי מחברים שונים?
  האם היא גררה גרורות או שהמאסטר התחיל ליצור תחת שמות בדויים שונים?
  1. רגיל בסדר
   רגיל בסדר 23 ביוני 2021 15:32
   0
   ציטוט: ארבעים ושמונה
   מדוע השמשוניזם מתפרסם על ידי מחברים שונים?
   האם היא גררה גרורות או שהמאסטר התחיל ליצור תחת שמות בדויים שונים?

   זו המגמה של הזמן. זה נמכר טוב...
 4. knn54
  knn54 23 ביוני 2021 15:42
  +2
  הייתי מעז להוסיף "רפואה ענישה"
  .למען הגלובליסטים שחררו את מלחמת העולם השלישית הביולוגית
 5. פארוסניק
  פארוסניק 23 ביוני 2021 16:34
  +7
  משהו לקח את המחברים היום לכתוב על גלובליזם. קראתי את המאמר וכזאת גאווה בנפשי, בכל מקום החברות הרב-לאומיות של ארה"ב ובריטניה הגדולה השתרשו, אבל לא ברוסיה. ובכן, אין פפסי וקולה ברוסיה, מהמילה, מפעלי התרופות שלנו לא לייצר תרופות באייר בכלל, או מה שזה לא יהיה נכון וכו'..ד הכל יליד, VAZ אפילו רנו-ניסאן קנתה חברה שנקראת רנו-ניסאן-VAZ, תנשוך אותה, טרנס-לאומיות לא יכולה לקחת אותנו בידיים חשופות, אבל אל תלך שוב לארץ הרוסית, אל תרמסת מגפיים מלוכלכים על נמלת דשא, על עלה דשא, אל תשפך דם תמים, אל תשרוף צריפים רוסים באש, אלא תשכב באדמה והאכיל את עורבים. חיוך
  1. פיל77
   פיל77 23 ביוני 2021 18:57
   +13
   ברכות לך!
   ודי הופתעתי מהתמונה לכתבה, העלילה מאוד דומה למה שקורה עכשיו ברוסיה, אני מתכוון כמובן לחיסון חובה.
   1. דימי4
    דימי4 23 ביוני 2021 22:24
    +6
    ודי הופתעתי מהתמונה לכתבה, העלילה מאוד דומה למה שקורה עכשיו ברוסיה, אני מתכוון כמובן לחיסון חובה.

    אותה עמותה התפתחה, במיוחד לאור החדשות האחרונות על אי כניסת תחבורה ציבורית ללא קוד QR. אז נספור שוב.
    1. פיל77
     פיל77 24 ביוני 2021 06:56
     +2
     בוקר טוב! לא רק נספור אותנו. "הראש המדבר" של הנשיא מדבר בגלוי על אפליה נגד אנשים שלא רוצים להשתתף בניסוי המפוקפק הזה. האם הם שמו "בורג" על החוקה של הפדרציה הרוסית? מה הם הרשויות האלה עושות?
     1. סמאוג78
      סמאוג78 24 ביוני 2021 12:02
      -3
      האם אתה מפחד להתחסן? אז תגיד...
      1. פיל77
       פיל77 24 ביוני 2021 12:35
       +2
       אתה רוצה להזריק לגוף שטויות מבושל על הברך?שפוך אותו פנימה קראת על תאריך התפוגה של החיסון?הוא מסתיים ביולי, ומכאן הבלאגן עם ההתלהבות הזו, מבינים?
       1. סמאוג78
        סמאוג78 24 ביוני 2021 14:45
        -1
        פחדן מצחיק, שטויות מתבשלות לך בראש. ואני מחוסן בחורף. אבל אתה ממשיך לצחוק לצחוק
        1. פיל77
         פיל77 24 ביוני 2021 14:49
         +2
         ובכן, על מה אני מדבר! וההשלכות כבר משפיעות על החיסונים שלך. זה יהיה אפילו יותר גרוע, נועז.
         1. סמאוג78
          סמאוג78 24 ביוני 2021 16:10
          0
          אל דאגה, לא מתייחסים לפחדנות וטיפשות. בינתיים אמשיך לצחוק על השוטה הפחדן לצחוק לצחוק לצחוק
          1. פיל77
           פיל77 24 ביוני 2021 16:31
           +2
           היי, מחוסן. ותענה לי על שאלה.. בשביל זה אני לוקח חופש, בניגוד אליך, אני צריך לעבוד, "סירה". בריון
           1. סמאוג78
            סמאוג78 24 ביוני 2021 16:34
            -1
            תמשיך להצחיק לצחוק לצחוק לצחוק
           2. פיל77
            פיל77 24 ביוני 2021 18:41
            +1
            תצחקי לבריאות שלך, לטאה. או שזה דרקון?לצחוק
           3. סמאוג78
            סמאוג78 24 ביוני 2021 19:09
            -2
            ותמשיך שוב ליצן פחדן לצחוק
           4. פיל77
            פיל77 24 ביוני 2021 19:57
            +1
            בחייך אתה משעמם, מונוטוני. תעבוד על עצמך קצת, אומלל.
           5. התגובה הוסרה.
           6. סמאוג78
            סמאוג78 26 ביוני 2021 13:17
            -3
            עוד פחדן?
           7. התגובה הוסרה.
           8. פיל77
            פיל77 27 ביוני 2021 08:29
            +1
            עוד אחד חכם, בניגוד אליך. לצחוק
            אתה לפחות תסתכל על האמפולה, תשאל, לפני שאתה מחליף את הכתף שלך. קריצה אתה רואה איך זה משטח אותך לא כמו ילד. אה, אתה נסיין! בסדר, אל תתייאשי, זה יעבור! עם הזמן, כנראה.
            שתה, אולי תצא "תופעת לוואי" בריאות לך, בחור.
 6. אנדריי ניקולאביץ'
  אנדריי ניקולאביץ' 23 ביוני 2021 16:44
  +2
  הכל מסובך מדי, עבור האוקראינים עצמם. הם לא מבינים את זה. הרשו לי להסביר בצורה פשוטה יותר: אזרחי אוקראינה חיים בשמורה האוקראינית. טריטוריה זו, בעלת מאפיינים חיצוניים של המדינה, היא מקור כוח אדם זול למדינות שכנות. לפיכך, האוכלוסייה אינה זקוקה לערובות סוציאליות ומתגבשת אך ורק לביצוע כל עבודה מלוכלכת ובלתי מיומנת, בשכר מינימלי. הכל פשוט וברור.
  1. אביור
   אביור 23 ביוני 2021 18:51
   +1
   העובדה שלכוח העבודה יש ​​את הבחירה אם לקבל פי שניים או פי ארבעה עבור אותה עבודה, רעה מאוד לבעלי מפעלים ואוניות קיטור.
   אבל טוב מאוד עבור אותו כוח עבודה.
   1. ANB
    ANB 24 ביוני 2021 00:48
    +2
    . אבל טוב מאוד עבור אותו כוח עבודה.

    זה נכון. ישר ולעניין.
    אבל לאחרונה כתבת שנעשה טוב מאוד לעבוד כמתכנת באוקראינה, מכיוון שהמיסים נמוכים.
    השכר, לעומת זאת, לא פורסם.
    לא התעצלתי, עברתי על האתרים.
    כמעט אף אחד לא מציין את השכר בקייב. נמצא מקום פנוי אחד: 40 - 50 אלף Hryvnia. זה עד 134 אלף רובל בשער החליפין הנוכחי. חברת ביטוח. יש 107 משרות פנויות בסך הכל למפתחי אורקל. אני צופה במוסקבה. משרות פנויות מתחת ל-1000. כל המפתחים המנוסים השפויים מציעים בין 150 ל-250 אלף רובל.
    מכיוון שזה לא עוזר הרבה למתכנתי קייב ללא ויזה.
    1. אביור
     אביור 24 ביוני 2021 06:42
     +1
     במוסקבה, אפילו שוער כנראה מרוויח יותר מאשר בקייב.
     איזו מסקנה עמוקה אתה מסיק מזה?
     וקייב יותר קטנה ממוסקבה, זה גם לא תגלית, וריכוז הכסף במוסקבה הרבה יותר גבוה, מה שאומר שיש יותר משרות פנויות. ויוקר המחיה במוסקבה גבוה בהרבה מאשר בקייב. והאור לא התכנס למתכנתים, והתעשייה הזו באוקראינה צומחת באופן פעיל, ולכן יש זרימה מתמדת של כוח אדם חדש.
     ומה עם זה?
 7. מתקין 65
  מתקין 65 23 ביוני 2021 16:51
  +11
  על מנת לחנך אזרחים נחותים וטיפשים ולגבש את תפיסת עולמם ה"נכונה" הושמדה בכוונה מערכת החינוך הסובייטית, המספקת ידע בסיסי על המדעים. בהתאם לרפורמה בבית הספר צומצם מספר מקצועות החובה מ-22 ל-9, וכעת פיזיקה, גיאוגרפיה, אלגברה, כימיה ואחרים אינם נלמדים בנפרד, אלא משולבים בתכניות "טבע ואדם", "אדם ואדם". העולם", "ספרות" וכו' .פ. לדוגמה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אסטרונומיה וגיאוגרפיה שולבו למקצוע אחד "אדם וטבע".
  ומה עדיף ברוסיה? אֵיך?!!!! בערך אותו דבר. הרמן גרינג, הו סליחה, גרף! מי אמר שמיומנויות יקרות יותר מידע!!!!אנחנו לא צריכים בתי ספר למתמטיקה זה שריד!!! אני לא ממציא את זה הרמן אומר ש-GREF! לא האדם האחרון בהנהגת הספינה בשם רוסיה.
  די: ראשית, שילדים בבתי ספר משננים תמרורים ולא זורקים את עצמם מתחת למכוניות;
  שנית: שילמדו את לוח הכפל, אבל רק עד 25;
  שלישית, כדי שילמדו לחתום את שם המשפחה שלהם. הם לא צריכים שום דבר אחר...

  האם ההודעה דומה? כן, כמו שני אחים, למרות שהראשון נאמר על ידי גרף הגרמני, ההצהרה השנייה של היינריך הימלר מהרייכספיהרר SS, על חינוך לילדים רוסים. כפי שאמר גרף, ברגע שאנשים יבינו את העצמי שלהם, יהיה קשה לתמרן אותם, הם לא ירצו שיעשו להם מניפולציות... (לא הרבה, לא פשוטו כמשמעו) עוד ציטוט
  חינוך זה מסוכן. די אם הם יכולים לספור עד מאה... כל אדם משכיל הוא האויב העתידי שלנו. יש לבטל את כל ההתנגדויות הסנטימנטליות. צריך להצליח לשלוט בעם הזה בנחישות ברזל
  מסכים איך זה עולה בקנה אחד עם המילים המעט מצועפות של גרף הגרמני. והציטוט שציטטתי נאמר על ידי מנהיג הנאצים שלפני 80 שנה ניסה לכבוש את ארצנו, את עמנו, שרצה לשלול ממנו את הידע... זה הכל.
  1. זניון
   זניון 23 ביוני 2021 19:05
   +3
   זה היה גם - בכל יישוב צריכה להיות כנסייה. האנשים לא צריכים להתרבות ויש לסרס אותם למעט שימוש בקונדומים. ונבדק והדרך הטובה ביותר להקרין במהלך בדיקת רנטגן. מספיקה דקה אחת לגבר כדי לאבד את היכולת להביא ילדים, ולאישה שתי דקות. זריקות לרחם ולשחלות אינן מתאימות; זה יכול לגרום לחוסר אמון. בנוסף, דרך אכילה טובה היא כמה שפחות קלוריות וללא ויטמינים. כל זה לא רק ביחס לרוסים, אף מילה על היהודים, כי הם לא יהיו, וכמובן האוקראינים. אחרי הכל, הם לא אמרו מילה על התוכניות שלהם בפני פאן בנדרה. הפיהרר החליט על העתיד ה"יפה" עבור האוקראינים. האוקראינים היו אמורים להיות מוחלפים על ידי הבלטים, והבלטים היו אמורים להפוך לאתר נופש, כמו קרים, רק עבור הגרמנים.
 8. markant1970
  markant1970 23 ביוני 2021 16:52
  +7
  קראתי מאמר, איפשהו כבר שמעתי את זה בתקופות שונות, או ביחס למדינות הבלטיות, או גיאורגיה, או ארמניה או אפילו קזחסטן. שמות המדינות משתנים, אבל נייר המעקב של הטקסט נשאר לצחוק
 9. זניון
  זניון 23 ביוני 2021 18:55
  -1
  אוקראינה ממשיכה בהתמדה לשלוח את קציני המודיעין שלה למדינות שונות, במסווה שהם עוזבים את אוקראינה. אבל כמובן שזה שקר. בעוד פחות ממאה שנים, האוקראינים האלה, שנראה כאילו עזבו לנצח, יתפסו את התפקידים המרכזיים בכל המדינות. ואז הפלנטה תדע למי צחק אחרון, ואוקראינה תהפוך למעצמה הגדולה ביותר מתחת לירח מאוקיינוס ​​לאוקיאנוס וחצי מהירח.
 10. סרגיי ניקיפורוב
  סרגיי ניקיפורוב 23 ביוני 2021 18:55
  +3
  אני לא יכול להבין דבר אחד, אבל איזה מהבאים לעיל אינו אופייני למדינה שלנו. ברור שאין סיוע צבאי ישיר, אבל לגבי הכלכלה, הדמוגרפיה, אז אנחנו צריכים להתווכח
 11. אינגוואר7401
  אינגוואר7401 23 ביוני 2021 19:04
  +4
  כן, יש לנו אותו דבר, כבר אסור לטגן קבב))) והאגוזים מתפתלים ככה בשקט. בקרוב כמו בגרמניה יהיה. ואי אפשר לגדל כלום והזרעים נמוכים. ובקרוב הרבה יהיה נמוך. אי אפשר היה לחשוב על דבר כזה באיחוד. בקיצור, אנחנו מבושלים כמו צפרדע
 12. סמאוג78
  סמאוג78 23 ביוני 2021 20:40
  +2
  תעמולנים אוקראינים לא מוצלחים לשעבר מנסים להטיל צל על הגדר ברוסיה. סע עם סמרטוטים משתינים...
 13. nikvic46
  nikvic46 23 ביוני 2021 21:27
  +1
  "תעלה את האופטימיות התרבותית של שנות ה-60" נולד בבריטניה. צריך לתהות כמה מהר זה התפשט לכל עבר. גם בתרבות וגם בחיים. מדינות רבות סבלו מגלובליזם. זה הגיע למצב שהחברות הללו שילמו עבור המדינה. חוב על ידי קביעת תנאים משלך.
 14. DED_peer_DED
  DED_peer_DED 23 ביוני 2021 23:13
  +1
  עקרונות הסדר העולמי העתידי מבוססים על כפיפות של טריטוריה מסוימת (מדינות לשעבר) לאינטרסים שלהן, הכנסת רעיונות של ערכים "אוניברסליים" להמונים, דיכוי התודעה העצמית הלאומית עם הקדמה ו לגליזציה של רעיונות של בגידה באינטרסים לאומיים ויצירת שטחי מנדט שיכולים רק לגדל מוצרים חקלאיים ולחלץ משאבים שמביאים רווח מובטח לבעלים.


  בדלם מלא בראש המחבר. צריך או להיות אדם צר אופקים, או להיות אדם מכלוב שטיפת המוח של "העדר" כדי לכתוב שטויות כאלה.
  אהבתי במיוחד את הקטע על "שטחים" ורווח, מאוד, אבל פיגרתי מאחור. המאה ה-18-19, לא חדשה יותר, ואז...
  אויבים צריכים קודם כל את הנשמה שלנו, המוח שלנו (שטחים "שלנו" כבר מזמן תחתיהם).
  עלינו ללמוד לשמוח לקבל ולתפוס את הפולשים שלנו השולטים בנו, בשמחה ובשום דבר אחר.
  כשמגיע הזמן לבחור בין אלוהים לשטן, השולט בעולם הזה לזמן קצר, צריכים להיות רבים מאיתנו כפופים לשטן. עליהם לגדל ולגדל את דורותיהם.
  אבל זה לא יקרה.
  הסוף קרוב וקרוב בדיוק בגלל היתרון לטווח הקצר של הכוחות השטניים בעולם.
  אלוהים לא יסבול את ההפקרות הזו ללא הגבלת זמן, אפילו פשוט במשך זמן רב לא יחזיק מעמד.
  הוא אוסף את הצבא שלו, השטן שלו. יש "מלחמה קרה" בין אלוהים לשטן. אבל כמו כל מלחמה קרה, היא תסתיים מהר.
  אמן אחים לכל מי שאיתנו.
  1. האגן
   האגן 24 ביוני 2021 07:55
   0
   ציטוט מאת DED_peer_DED
   אבל כמו כל מלחמה קרה, היא תסתיים מהר.

   למרבה הצער, ניתן לקבוע שמלחמת האלוהות בשטן נמשכת לנצח, ואין סוף למלחמה זו באופק, לא בעתיד המוחשי, ולא בעתיד הרחוק. כי המהות האנושית אינה משתנה ואינה מצפה להשתנות בעתיד. והפילוסופיה אומרת שהעולם עומד על מאבק ההפכים. אל תבדר את עצמך באשליות אטימות.
 15. nikvic46
  nikvic46 24 ביוני 2021 05:50
  0
  אם היינו שומעים את פקודות החיילים שמתו במלחמת העולם השנייה, לא היינו צריכים לחלק את אדמותינו, היינו בונים מדינה אחרת. אף מדינה בעולם לא תאפשר להוציא כמויות אדירות של כסף כדי להשמיץ את העבר. זה היה. אבל אנשים לא השתנו. לפיכך, מבזים את העבר, אנו חושפים את ההווה באור שלילי. רק מעשים גדולים יכולים להוציא אותנו מהדכדוך. מעשים, לא משאלות.
 16. האגן
  האגן 24 ביוני 2021 07:51
  -2
  בהתאם לרפורמה בבית הספר צומצם מספר מקצועות החובה מ-22 ל-9, וכעת פיזיקה, גיאוגרפיה, אלגברה, כימיה ואחרים אינם נלמדים בנפרד, אלא משולבים בתכניות "טבע ואדם", "אדם ואדם". העולם", "ספרות" וכו' .פ. לדוגמה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אסטרונומיה וגיאוגרפיה שולבו למקצוע אחד "אדם וטבע".

  אני אפילו לא יודע למי להאמין? הסתכלתי באתרים שונים שם וזה מה שראיתי:
  הסתכלתי במקורות אוקראינים. ושם, פיזיקה, כימיה ואחרות, כביכול יחדיו במקצוע אחד, נפרדים. ואין "ספרות", בנפרד "שפה אוקראינית" ו"ספרות.אוקראינית". אין "טבע ואדם", אלא יש "ביולוגיה ואקולוגיה", ו"גיאוגרפיה". אם מתוכננת הרפורמה הנזכרת, אזי המחבר יצטרך לומר שהיא "מתוכננת". ולמעשה, מסתבר משאלת לב. מי צודק? אולי מישהו מה"צד השני" יביא חלק ממידע אמיתי, כמו שאומרים, מ"מקומות האירועים"?
  1. DED_peer_DED
   DED_peer_DED 28 ביוני 2021 15:14
   -1
   ציטוט מאת הייגן
   אני אפילו לא יודע למי להאמין?

   תאמין באלוהים. אנשים לא יכולים, במיוחד בחברה. בכל מקום יש הונאה.
   האמת נמצאת רק אצל אלוהים ואלו המאמינים בו.
   אלוהים מגלה למחלקותיו את האמת לא רק של השמים, אלא גם של הארץ. אנו מתחילים לראות אירועים דרך עיניו.
   וזו האמת.
   1. האגן
    האגן 28 ביוני 2021 16:45
    0
    ציטוט מאת DED_peer_DED
    האמת נמצאת רק אצל אלוהים ואלו המאמינים בו.

    אני מסכים. רק אלוהים שותק ואי אפשר לחקור ממנו את האמת. ממש לא אכפת לו מה אנשים עושים כאן. אני חושב שהוא רק מודאג מכך שהטעות שלו בדמות "אדם סביר" לא תחרוג ממערכת השמש ותזהם את היקום. וכמה אנחנו מחסלים זה את זה במריבות בהזדמנויות שונות, הוא, בגדול, סגול. קריצה
    1. DED_peer_DED
     DED_peer_DED 28 ביוני 2021 17:32
     -1
     אני מסכים. רק אלוהים שותק ואי אפשר לחקור ממנו את האמת. ממש לא אכפת לו מה אנשים עושים כאן. אני חושב שהוא רק מודאג מכך שהטעות שלו בדמות "אדם סביר" לא תחרוג ממערכת השמש ותזהם את היקום. וכמה אנחנו מחסלים זה את זה במריבות בהזדמנויות שונות, הוא, בגדול, סגול.

     היקום (המיושב באנשים ורק) באורתודוקסיה העתיקה הוא כדור הארץ (אפילו חלק ממנו) ותו לא.
     אין כוכבי לכת מיושבים (או התמונות שלהם במקרן שקופיות שאלוהים מסובב) בחלב השמימי הזה. רק כוכבי לכת קרובים זמינים, לאיזון הכוחות וההשפעות על כדור הארץ. כל השאר הוא ככל הנראה קריקטורה עבור מוחות חלשים.
     אין טעות של אלוהים. קיימת סלקציה "לא טבעית (כלומר לא לפי דרווין-קטסמן)" בקרב הציוויליזציה הזרעית. יש טיפוח של שני כוחות - טוב ורע. פלוסים וחסרונות.
     אם האדם נוצר על ידי אלוהים רק לטובה (ומה לעשות עם גאווה אז? וכל שאר החטאים), אז זה היה איפשהו בכדור הארץ האידיאלי. אבל זה לא, וזה לא יהיה.
     אנו נוצרים כפי שאנו כדי לעשות בחירה בחיינו הארציים. משמעותי, כן, ולכן משמעותי, ולא נכפה מלידתנו על ידי אלוהים כנתון.
     אז הוא החליט בעצמו.
 17. Pavel57
  Pavel57 24 ביוני 2021 09:58
  0
  הם לא יודעים, האומללים, שהגלובליסטים הגלובליים בדאבוס החליטו הכל עבורם מזמן!
  ציטוט: מנהיג האדומים
  הסופר, בזמנו, הודח מאוקראינה, ועכשיו הוא הולך לפפסי קולה.
  אני באוקראינה עכשיו.
  האנשים זהים, יש להם אותה עבודה, יש להם אותן בעיות. והם לא יודעים, אומללים, שהגלובליסטים העולמיים בדאבוס החליטו עבורם הכל מזמן!


  עכשיו הם יודעים.